Безсрочните договори се прекратяват с писмено предизвестие

Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили. Те могат да бъдат прекратени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в закона./чл.20а ЗЗД/.Безсрочен е договорът ,в който страните не са уговорили определен срок на действие. Той се нарича още договор за неопределени време. По силата на такива договори обикновено