Кой може да дава жилище под наем

                       Наемодател може да бъде собственикът или всеки един от съсобствениците на жилището, позвателят /титуляр на вещното право на ползване/ или  наемател, ако не му изрично е забранено да дава под наем  части от жилището. Договорът може да бъде сключен  от пълномощник на горепосочените

Кой може да дава жилище под наем 2018-01-09T17:34:58+00:00

Наемателят дължи обезщетение на наемодателя, ако не изнесе личните си вещи от жилището след прекратяване на наемния договор

Ако след прекратяване на наемния договор наемателят напусне наетото жилище, но не изнесе всички свои вещи, наемодателят може да претендира за обезщетение. Най-често неприбрани остават мебели, черна и бяла техника. Освен в жилищни имоти, „забравени” мебели остават често и в отдадени под наем  магазини и други търговски площи. Наемодателят не е длъжен съхранява чуждите вещи,

Наемателят дължи обезщетение на наемодателя, ако не изнесе личните си вещи от жилището след прекратяване на наемния договор 2018-01-09T18:29:25+00:00