Арендата на съсобствена земеделска земя е валидна дори ако е сключена само от един наследник

Реституираната земеделска земя в България обикновено е в режим на съсобственост между наследниците на лицата, които са я притежавали преди колективизацията. Голяма част от тази земя сега се обработва от арендатори. Отношенията между собствениците на земята и арендаторите се уреждат от Закона за арендата в земеделието/ЗАЗ/. В чл.3, ал.4 / в сила от м.януари 2007

Арендата на съсобствена земеделска земя е валидна дори ако е сключена само от един наследник 2018-01-09T19:03:54+00:00