Данъчна проверка

Проверката е съвкупност от действия на органите по приходите относно спазването на данъчното и осигурителното законодателство.Проверката се извършва от органите по приходите, без да е необходимо изрично писмено възлагане. Териториалната компетентност на органа, извършващ проверката се определя от постоянния адрес на проверяваното физическо лице или едноличен търговец и от адреса на управление на търговското дружество. С

Данъчна проверка 2018-01-10T12:54:21+00:00

Връчване на данъчен акт чрез прилагане към преписката

Повод да напиша тази статия ми дадоха твърдения на мои клиенти, че без да имат акт за установяване на данъчни задължения към общината са предадени на частен съдебен изпълнител. Когато направих проверка по изпълнителните дела се оказа, че има издадени актове, но длъжниците не знаят за тях, защото са били връчени по реда на чл.32

Връчване на данъчен акт чрез прилагане към преписката 2018-01-10T12:58:42+00:00