Данък върху таксиметров превоз на пътници

Кой дължи данък върху таксиметровия превоз Превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози /чл. 61у от Закона за местните данъци и такси/. За какво се дължи данък

Данък върху таксиметров превоз на пътници 2018-01-11T13:50:22+00:00