Актуализиране на наем

Наемното правоотношение трае дълъг период  от време, през който се променят пазарните цени на стоките и услугите. Тъй като наемните цени се формират на пазарен принцип, интересът на наемодателя  диктува стремеж към повишаване на цената, която той получава за ползване на жилището му. Ако  наемателят цели дългосрочен договор за наем на определено жилище, той следва да се съгласи с включването на клауза за актуализация на наемната цена.  Тази клауза съдържа времето/месеца/ определеното за актуализация на наема и начина , по който това се извършва. Обикновено се практикува ежегодна актуализация през месеца, следващ месеца в който е подписан наемния договор. Наемната цена би могла да се актуализира например с Индекса на потребителските цени – месечен, спрямо същия месец на предходната година, официално обявен от Националния статистически институт. Актуализацията на наема се извършва с анекс към договора за наем.
Съвет
Ако сключвате безсрочен или дългосрочен наемен договор предвидете клауза за актуализиране на цената.
Контакти
2018-01-09T17:20:58+00:00