Права и задължения при извънредно положение 2020-03-24T13:46:18+00:00

Принудително в платен отпуск

Една от мерките за закрила на бизнеса по време на извънредното положение е правото на работодателите да изпращат работници и служители в платен годишен отпуск без