Кой ще глобява за липса на е-винетка

Триста лева е глобата за водач, който управлява пътно превозно средство по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена такса по чл.10, ал.1 т. 1 от Закона за пътищата /електронна винетка/.

Длъжностни лица от три държавни ведомства имат контролни правомощия върху заплащането на таксите по чл.10, ал.1 от Закона за пътищата/ е-винетка/ и имат право да налагат глоби.

1. Длъжностни лица, определени от председателя на Управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура“/Национално тол управление/. Техните правомощия са уредени в чл. 167а от Закона за движение по пътищата. Те имат право да :

·         спират движещи се моторни превозни средства чрез сигнал със стоп-палка с червена светлина, описваща полукръг, като сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се автомобил на Агенция „Пътна инфраструктура“, означен чрез постоянно светещ или мигащ надпис „НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ – СЛЕДВАЙ МЕ!“; проверяват документите за самоличност на водача, както и всички документи, свързани с управляваното превозно средство

·         осъществяват контрол по спазване на задълженията за заплащане на е-винетките

·         предоставят възможност за картово плащане на компенсаторна такса в случай, че не заплатена е-винетка.

·         не допускат движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, на моторно превозно средство, за което не е заплатена е-винетка.

·         изземват и задържат свидетелства за регистрация на моторно превозно средство, в предвидените от закона случаи;

·         проверяват създадените записи от системата за събиране на пътни такси и на тяхна основа съставят актове за установяване на административни нарушения;

·         съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения и връчват електронни фишове на водачи, които управляват пътно превозно средство по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена е-винетка

2.Пътни полицаи имат право съгласно чл. 165, ал.1 от Закона за движение по пътищата  да спират пътните превозни средства, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за управление на водача, както и всички документи, свързани с управляваното превозно средство, и с извършвания превоз и със заплащането на е-винетка.

3.Длъжностни лица от Агенция „Митници“ имат правомощие съгласно чл.167, ал.3б от Закона за движение по пътищата:

·         да осъществяват контрол върху заплащането на е-винетката за съответната категория моторно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление излизане от територията на Република България, както и предоставят възможност за заплащане по банков път, чрез картово плащане или в брой на съответните компенсаторни такси.

·         Да съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения за движение по платената пътна мрежа без е-винетка.

·         Да не допускат напускане от територията на Република България на моторно превозно средство, за което не е заплатена съответната е-винетка;

·         Да изземват и задържат свидетелства за регистрация на моторно превозно средство в предвидените от закона случаи.

Пътните полицаи и митническите служители ще могат да извършват контрол за плащане на е-винетка  и да ангажират административно-наказателната отговорност на нарушителите, само ако системите на КАТ и митниците са свързани с електронната система на Агенция „Пътна инфраструктура“ за събиране на пътните такси.

2019-01-07T19:32:30+00:00