Адвокатска защита е задължителна само по определени в Наказателно-процесуалния кодекс случаи/ тежки престъпления и престъпления, извършени от непълнолетни/.
Адвокат задължително приподписва касационната жалба до Върховния касационен съд.