В кои случаи лицето, получило правна помощ, може да бъде осъдено за разноски по гражданско дело ?

Лицето, получило правна помощ по гражданско дело може да бъде осъдено да плати разноските на противната страна/държавна такса, депозит за вещо лице и/или свидетели и адвокатски хонорар/ в два случая:  ако искът му  бъде отхвърлен или  ако искът срещу него  бъде уважен. В случаите на осъдително решение лицето, получило правна помощ, дължи разноски съразмерно с отхвърлената част от иска.
Ако лицето, което е получило правна помощ, загуби делото, то не възстановява на Националното бюро за правна помощ, средствата за възнаграждение на адвоката, който го е защитавал.

Казано накратко: ако лицето, защитавано от „безплатен“ адвокат загуби делото, плаща разноските на противната страна, но не и хонорара на своя адвокат.

 

 

2017-10-13T11:34:55+00:00