Безплатна адвокатска помощ 2017-11-07T23:34:00+00:00

Безплатна правна помощ по дела, които се разглеждат от съд на друга държава-членка на ЕС

Безплатна помощ се оказва само международни граждански и търговски спорове, не и по наказателни и административни дела. Кандидатът - български гражданин, който живее на територията на Република България, чужд гражданин или лице без гражданство, на